1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Bærekraftig naturbrukChevronRight
  5. NytteveksterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Nyttevekster

Nyttevekster er planter som kan brukes som mat eller råstoff. Tidligere var sanking av bær, medisinplanter eller råstoff til redskap viktig. I dag er høsting av nyttevekster en fritidssyssel, og noen lager også lokale produkter av nyttevekstene eller selger dem til restauranter. I dette emnet lærer du om noen eksempler på nyttevekster.

Læringsressurser

Nyttevekster