1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Bærekraftig naturbrukChevronRight
 5. Jakt og fangstChevronRight
 6. Lær mer om en jaktbar artChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lær mer om en jaktbar art

Målet med denne fordypningsoppgaven er å lære mer om én av de jaktbare artene i Norge, og hvordan det drives jakt på denne arten.

På jaktpost

Gjennomføring

Avtal i klassen om dette skal være en innleveringsoppgave, eller om dere skal lage en presentasjon som holdes for resten av klassen.

Oppgaven kan gjøres i grupper eller én og én.

1 Velg en art

Velg en jaktbar art som dere ønsker å lære mer om. Velg gjerne en art som det er jakt på i området der dere bor.

Her finner dere eksempler på Jaktbare arter

2 Finn fakta om arten

Bruk bøker og nettsider og finn fakta om arten. Her er noen stikkord til innhold det kan være aktuelt å ha med opplysninger om:

 • utseende og størrelse
 • utbredelse
 • ernæring
 • forplantning
 • andre opplysninger dere finner

3 Jakt på arten

Her beskriver dere jakta på arten. Her er noen stikkord til innhold det kan være aktuelt å ha med opplysninger om:

 • jakttid
 • jaktformer og våpen
 • hunderaser
 • jaktstatistikk
 • historisk jakt/fangst av arten

Kilder:

Husk at dere skal opplyse om kildene dere har brukt i oppgaven.

Læringsressurser

Jakt og fangst