1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Bærekraftig naturbrukChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
  6. Jaktbare arterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jaktbare arter

Vi har lange jakttradisjoner i Norge. Noen arter er det mer vanlig å jakte på enn andre.


I Norge finnes det mange dyrearter som er jaktbare. Jaktbare arter er de artene som det er bestemt ei jakttid for.

De mest vanlige jaktbare artene:

Storvilt:

Småvilt:

Læringsressurser

Jakt og fangst