1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Bærekraftig naturbrukChevronRight
  5. Jakt og fangstChevronRight
  6. Det ville kjøttetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Det ville kjøttet

I denne filmserien følges viltet fra det øyeblikket skuddet faller, via utvomming og partering til mørning. Det legges stor vekt på hygiene i filmene.

Innledning
Viltkjøttet
Modningsprosessen
Elg - utvomming
Elg - finpartering
Villrein - utvomming
Hjort - utvomming
Hjort - flåing
Hjort - grovpartering
Elg - finpartering
Villrein - utvommin
Hjort - utvomming
Hjort - flåing
Hjort - grovparterin
Rådyr - grovpartering
Rådyr - finpartering
Rådyr - finparterin
Hare - grovpartering
Hare - finpartering
Hønsefugl - ribbing
Hønsefugl - flåing og grovoppdeling
Sjøfugl - uttak av bryst og lår
Ribbing av gås
Sjøfugl - ribbing av brys
Due - uttak av brys

Læringsressurser

Jakt og fangst