Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Bærekraftig naturbrukChevronRight
 5. Den grønne ØChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Den grønne Ø

Ø-en forteller deg at varen du holder i hånden, er økologisk. Stadig flere synes økologisk mat er verdt noen ekstra kroner.

Grønnsaksdisk. Foto
VERDT DET: Marthe Ødegård synes det er verdt å betale litt ekstra for å få økologisk mat.

– Jeg føler at økologisk er sunnere, og bedre for naturen. Økologisk ruccola, brokkoli og melk er blant varene jeg av og til kjøper, sier Marthe Ødegård (20). Hun står og vurderer utvalget i den økologiske grønnsakshylla på Coop Mega på Bislett i Oslo.

Mindre prisforskjell

Prisforskjellene mellom økologisk og ikke-økologisk har blitt mindre de siste åra, ifølge Virke. Flere matkjeder har også kjørt lavpriskampanjer på økologiske varer. Men fremdeles er det slik at økokunder ofte må betale mer.

Ødegård merker seg at økosalaten hun vurderer å kjøpe, har samme pris som den vanlige. Økobrokkolien koster en tier mer.

– Men jeg synes det er verdt det når du slipper sprøytemidler og mange tilsetningsstoffer, sier hun.

Kontrollorgan

– Økologisk landbruk baserer driften på fornybare og lokale ressurser. Det er ikke tillatt med kjemiske eller syntetiske sprøytemidler, og i økologiske varer unngår du 280 tilsetningsstoffer som er tillatt i annen mat. Dyrene har krav på større plass, og de er sikret utegang. Fôret skal være økologisk, med begrenset bruk av kraftfôr, forklarer kommunikasjonsansvarlig Trym Helbostad i Debio, som godkjenner all økologisk produksjon i Norge.

Dyrevelferd

Sprøytemidler har fått mye negativ oppmerksomhet blant annet i forbindelse med den globale biedøden. Forskere mener biedøden har sammenheng med bruken av enkelte sprøytemidler, midler som bier slipper unna på økologiske gårder. Det er også påvist at økologisk korn er mindre utsatt for muggsopp.

Dyrevelferd er blant fanesakene i det økologiske landbruket. Dyra skal ha tilgang til utearealer, og driften skal ta hensyn til dyras naturlige behov. Både økologisk og konvensjonelt husdyrhold reguleres av et omfattende regelverk. Og innen for eksempel storfehold er ikke forskjellene lenger så store, ifølge Bioforsk Økologisk.

I annet dyrehold er forskjellene tydeligere. For eksempel har økologiske høns, i motsetning til sine konvensjonelle slektninger, krav på en luftegård – minst en tredel av livet. Der kan de plukke i seg insekter og småkryp, og leve mest mulig i pakt med sin natur. Det kan bo litt mer enn ni vanlige frittgående høns per kvadratmeter innendørs.I økologiske hønsehus er det tillatt med maks seks høner per kvadratmeter.

Det finnes også økologisk laks, som får fôr laget av avskjær fra bærekraftig fiske. Det skal leve maksimum 10 kilo fisk per kubikkmeter vann (mot 25 kilo fisk i konvensjonelt oppdrett). De økologiske merdene er uten miljøskadelig kobber.

Ikke ferdig utviklet

Økologisk landbruk oppsto blant annet fordi man så at konvensjonell drift med sprøytemidler og kunstgjødsel kunne skade naturen og det biologiske mangfoldet. Men det økologiske landbruket er langt fra ferdig utviklet.

– Det er et problem at mesteparten av landbruksforskningen skjer innenfor konvensjonelt landbruk. Om vi skal få et bærekraftig landbruk i framtida, må vi satse tungt på økologiske løsninger uten kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Det trengs en tyngre statlig satsing på dette området, sier informasjonsleder Anita Land i Bioforsk Økologisk.

Giftrester

Det gjenstår også mye forskning for å kunne fastslå om økologisk mat faktisk er sunnere enn annen mat. Men stikkprøver fra Mattilsynet har påvist giftrester i omtrent halvparten av den konvensjonelt dyrkede maten. – Kanskje man heller skulle spørre om konvensjonell mat med litt rester av plantevernmidler er sunt? Ofte får vi i oss forskjellige giftrester, og vi vet lite om den såkalte cocktaileffekten, sier Land.

Drøft i klassen:

Er dere villige til å betale mer for varer som er produsert økologisk, enn for varer som er produsert på vanlig, konvensjonell måte. Hva taler for, og hva taler mot at økologiske varer skal koste mer?

Læringsressurser

Bærekraftig naturbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Myr er mer enn mygg og multer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff