Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. FriluftslivChevronRight
  5. FriluftsaktiviteterChevronRight
  6. På fotojaktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

På fotojakt

I dette arbeidsoppdraget i naturbasert aktivitet skal du først finne bilder du liker, og bli bevisst på hvorfor du liker dem. Du skal ta egne bilder, lære å redigere og deretter dele dem med resten av klassen. Et godt bilde kan erstatte mange ord, og seinere skal vi bruke foto i rapporter, når vi skal dokumentere en arbeidsoppgave eller når vi skal presentere et produkt eller en tjeneste for andre.

Hender som fotograferer. Foto

Dette skal vi gjøre:

Vi skal jobbe med temaet i fire økter:

Økt 1 (ca. 45 minutter):

  • Læreren styrer denne delen.
  • Vi diskuterer hva vi kan bruke bilder til generelt, og spesielt i naturbruksfaga på skolen. Deretter ser vi på bilder andre har tatt (i plenum), og diskuterer hva som kjennetegner et godt bilde.
  • Læreren viser hvordan vi kan redigere bilder på en enkel måte.

Økt 2 (ca. 15 + 30 minutter):

  • Elevene jobber to og to sammen.
  • Finn minst tre foto av natur/landskap/dyr som dere synes er gode.
  • Kopier nettadressene og legg dem inn i et digitalt dokument som alle i klassen og læreren har tilgang til på nettet. Begrunn kort hvorfor dere synes bildet er godt.
  • Alle bildene vises i klassen før vi starter på tredje økt.

Økt 3 (ca. 1,5 timer):

  • Last inn et fotoredigeringsprogram på pc-en din (læreren kan gi tips om gratis program).
  • Jobb individuelt: Gå ut og ta minst 20 bilder med ett av disse temaene:
  • «Høst»
  • «Skolen min»
  • «Maskiner»
  • «Dyrevenner»
  • «Både tobeinte og firbeinte har føtter»
  • «Planter til glede og planter til plage»
  • «Arbeidsoppgaver på skolegarden»
  • Rediger bildene du har tatt.
  • Velg ut ca. fem–ti bilder og last dem opp i et delt dokument (læreren forteller hvor). Minst ett av bildene skal vises i to versjoner: før redigering og etter redigering.

Økt 4 (ca. 1–1,5 timer):

  • Hver elev presenterer sine fem–ti bilder for læreren og de andre i klassen.
  • Alle skriver egenvurdering og svarer på spørsmål om bruken av bilder.

Etter at dette arbeidsoppdraget er fullført, kan du:

  • finne minst tre eksempler på det du mener er et godt foto med tema natur eller menneskelig aktivitet knyttet til natur
  • fortelle hvorfor du synes dette er et godt bilde
  • ta digitale bilder og overføre dem til pc-en
  • installere bilderedigeringsprogram på din egen pc
  • bruke redigeringsprogrammet til å:
    a beskjære bilder
    b rette opp bilder
    c endre eksponering/lys i bilder
    d fjerne røde øyne
    e lage album av utvalgte bilder
    f gjøre om fra farge til svart-hvitt-bilde
    g eventuelt legge til tekst på bilde og lage kollasj av flere bilder
  • forklare en annen i klassen hvordan du utfører punkt a–g over

Vurdering:

Utfør egenvurdering ved hjelp av dette skjemaet: Egenvurdering av arbeidsoppdrag: På fotojakt

Filer

Avtal med læreren hvordan arbeidet skal vurderes med karakter.

Læringsressurser

Friluftsaktiviteter