1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. FriluftslivChevronRight
 5. Trygg i naturenChevronRight
 6. SjøvettregleneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjøvettreglene

Her er de viktigste sjøvettreglene for et trygt og hyggelig båtliv.

 1. Tenk sikkerhet.
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr.
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann.
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene.
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru.
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn.
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Læringsressurser

Trygg i naturen