Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. FriluftslivChevronRight
 5. Trygg i naturenChevronRight
 6. FørstehjelpChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Førstehjelp

I dette arbeidsoppdraget lærer du de viktigste prinsippene for akutt førstehjelp: Hva du gjør når du kommer først til skadestedet, hvordan du varsler, utfører hjerte-lunge-redning, stanser blødning og spjelker et brudd. Du lærer også om symptomer på hjernerystelse, akutt hjertesjukdom og epilepsi.

Hånd med kompress. Foto.

Dette skal vi gjøre:

 1. Vi bruker først ca. to skoletimer på å gå gjennom læringsstien for førstehjelp på NDLA.
 2. Den praktiske delen av førstehjelpsdagen er lagt opp som stasjonsundervisning. Elever fra Vg2 bemanner de ulike stasjonene.
 3. Læreren deler klassen inn i seks grupper. Gruppene starter de praktiske øvingene ved hver sin stasjon og bytter stasjon etter 30 minutter.
 4. Før gruppene bytter stasjon og tema, har alle i gruppa gjennomført det praktiske arbeidet på denne stasjonen minst én gang – og helst flere ganger. I tillegg har hver av dere tatt ett bilde og skrevet rapport fra det dere skulle lære på denne stasjonen.
 5. Stasjon 1: Hva gjør du når du kommer først til skadestedet, eller når du finner en livløs person? Stikkord: egen sikkerhet, vurdere pasienten, varsling, frie luftveier, sideleie.
 6. Stasjon 2: Hjerte-lunge-redning
 7. Stasjon 3: Stanse blødninger, stelle mindre sår og gnagsår
 8. Stasjon 4: Forstuing og brudd
 9. Stasjon 5: Akutte sjukdommer og hodeskader/hjernerystelse
 10. Stasjon 6: Forbrenningsskader og frostskader/nedkjøling
 11. Når alle gruppene har gått gjennom alle stasjonene, blir det satt av tid til å lage ferdig og levere inn de individuelle rapportene.
 12. Vi rydder opp utstyret, oppsummerer dagen i plenum og gjennomfører egenvurdering.

Etter denne økta kan du:

 • forklare hva du må vurdere dersom du kommer først til et skadested der det er mulig personskade
 • forklare hvor og hvordan du kan varsle de aktuelle nødetatene
 • vurdere om en person er bevisstløs
 • sjekke om en person puster
 • forklare hvordan du kan sikre frie luftveier
 • legge en person i sideleie og forklare når dette er aktuelt
 • utføre hjerte-lunge-redning
 • stanse blødning
 • forklare hva du kan gjøre for å forebygge gnagsår
 • forklare hvordan du steller gnagsår og småsår
 • forklare hva du skal gjøre dersom noen blir bitt av hoggorm
 • forklare symptomer på hjernerystelse og aktuelle tiltak
 • forklare symptomer på akutt hjertesjukdom og aktuelle tiltak
 • vise hvor skolen din eventuelt har en hjertestarter og forklare hvordan du bruker den
 • forklare noen kjennetegn på epileptisk anfall og aktuelle tiltak
 • forklare hvordan sukkerslag og insulinsjokk kan arte seg, og hva som kan være aktuelle tiltak
 • legge støttebandasje på en ankel
 • spjelke en legg eller en arm
 • skrive en rapport der du har med:
  a 1–2 bilder eller tegninger som illustrerer temaet på hver stasjon
  b en tekst om hva du lærte på hver stasjon (stikkord: skadebeskrivelse/symptom og tiltak)

Vurdering:

Læringsressurser

Trygg i naturen