Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. FriluftslivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Friluftsliv

Friluftsliv handler om å oppholde seg og drive fysisk aktivitet i friluft på fritida – for å få miljøforandring og naturopplevelser. I dette emnet lærer du om friluftsliv i Norge, og om hvordan vi kan ferdes ute på en sikker måte.

Nordlys over lavvoleir med bål. Foto.

Emner

Friluftsliv

  • I dette emnet lærer du om allemannsretten og hva som er typisk for det norske friluftslivet.

  • Trygg i naturen

    Dette emnet handler om hvordan du kan ferdes på en trygg måte i naturen.

  • Hva slags friluftsaktiviteter foretrekker du? Dette emnet handler om vanlige aktiviteter vi forbinder med friluftsliv.