1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. GartnerChevronRight
  5. Gartnerens arbeidsoppgaverChevronRight
  6. Pussing av kålChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Pussing av kål

Læringsressurser

Gartnerens arbeidsoppgaver