1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. GartnerChevronRight
  5. Gartnerens arbeidsoppgaverChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Gartnerens arbeidsoppgaver

Gartneren har praktiske arbeidsoppgaver knyttet til produksjon av planter, innhøsting og pakking. I dette emnet lærer du om arbeidsoppgaver en gartner kan ha. Planter og planteprodukter produseres både som næringsmidler og til bruk i tilknytning til kultur og opplevelser.

Læringsressurser

Gartnerens arbeidsoppgaver