1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. GartnerChevronRight
  5. Gartneryrket – planteproduksjonChevronRight
  6. Dyrking av plommerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Dyrking av plommer

Læringsressurser

Gartneryrket – planteproduksjon