1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. GartnerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Gartner

Gartnernæringa har ei viktig rolle som produsent av mat, varer og tjenester. Gartneren har arbeidsoppgaver i veksthus, på friland, på grøntarealer og i hagesenter. I dette emnet lærer du om gartnernæringa og de arbeidsoppgavene en gartner har.

Emner

Gartner

  • I dette emnet lærer du om hva slags utdanning en gartner har. Emnet handler om hva gartneryrket innebærer, og hva slags videreutdanning du kan ta.

  • Gartneren har praktiske arbeidsoppgaver knyttet til produksjon av planter, innhøsting og pakking.