Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AnleggsgartnerChevronRight
  5. Anleggsgartner – yrke og utdanningChevronRight
  6. Anleggsgartneren på jobbChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Anleggsgartneren på jobb

Anleggsgartneren jobber med store og små anlegg som er viktige innslag i miljøet rundt oss. Anleggsgartneren utformer og drifter parker, plasser og torg, idrettsarenaer og private hager der folk kan ferdes og trives.

Sitteplass utendørs. Foto
Planter, stein og møbler skaper en fin plass i vårsola. Vissent løv er raket sammen og skal fjernes. Snart blir det grønt.

Vi kan dele arbeidsoppgavene til anleggsgartneren inn i to deler, nyanlegg og drift.

Nyanlegg

Når det skal anlegges nye parker, plasser eller hager, må vi først gjøre grunnarbeidet. Grunnen må være slik at stein og mur som legges oppå, står støtt, og slik at planter, busker og trær får gode vokseplasser.

I et nyanlegg skal det mures for å avgrense plasser og støtte opp blomsterbed, det skal legges steindekke som passer til bruken av området. Grus og sand skal dekke stier og gangveier. Så skal det plantes trær og busker og lages bed til blomster. Da blir dette et anlegg som skaper trivsel og legger til rette for menneskelig aktivitet.

Drift av anlegg

Anleggene er utsett for slitasje av oss som bruker dem, og av vær og vind. Busker og trær vokser, og planter visner og dør. Parker og plasser må derfor driftes og vedlikeholdes. Steiner og mur får skader som må repareres, trær må beskjæres og plener må slås og vannes. I tillegg må det gjøres reint – og om vinteren må det brøytes. Slike driftsoppgaver er det anleggsgartneren som tar seg av.

Å arbeide med så forskjellige materialer som blomster og stein er anleggsgartnerens spesialitet. Det krever at anleggsgartneren har bred kompetanse om både levende og døde materialer, og om maskiner og redskaper som benyttes. Vi sier gjerne at anleggsgartneren har både grønne og grå arbeidsoppgaver.

Om vinteren jobber mange anleggsgartnere i idrettsanlegg, eller de rydder snø.

Huskelappen

Nyanlegg

– gjøre grunnarbeid

– mure

– legge stein

Drift av anlegg

– plante og luke

– beskjære

– stelle plener

– rydde og reingjøre

Grønt arbeid

– plante

– beskjære

– slå plen

– stelle planter

Grått arbeid

– gjøre grunnarbeid

– mure

– legge stein

Læringsressurser

Anleggsgartner – yrke og utdanning