1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinen – en mangfoldig ressursChevronRight
  6. Hva kan reinen brukes til?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva kan reinen brukes til?

I reindrifta brukes reinen både i reindriftssamenes eget hushold og for salg. For den som skal leve av reindrift, er det viktig med en allsidig bruk av reinen som ressurs.

Samene bruker sennegras som innlegg i skaller og kommager laget av reinskinn.

Hva kan reinen brukes til?

Reinen kan brukes som trekkdyr og som slaktedyr for å produsere mat. Før i tida brukte man også å melke reinen. Reinskinn brukes til klær og som liggeunderlag. Reinen er et viktig verktøy for å lære barn og unge om reindrifta, og i tillegg tjener reindriftsutøverne penger på andre aktiviteter som er relatert til denne næringa.

I alle reindriftshushold er det viktig å ta vare på ulike deler av reinen som er slaktet. Hele dyret blir utnyttet – kjøtt, innmat, ister, beinmarg og blod. Også skinn, bellinger og horn tas vare på.

Ulike arbeidsoppgaver

Om vinteren har reindriftssamene tid til å gjøre arbeid som ikke er blitt gjort de andre årstidene. Sidamedlemmene trenger både mat og utstyr, og dette må ordnes i løpet av vinteren.

Menn og kvinner har ofte ulike arbeidsoppgaver. Kvinnene deltar på lik linje med mennene i alt arbeid som gjelder reindrifta. De gjeter rein og lærer de unge om etikk og respekt for naturen og dyra. Mennene vedlikeholder driftsutstyr, som for eksempel sleder. Men når det gjelder sying og reparasjon av vinter- og sommerklær til hele familien, har dette vært en del av kvinnenes arbeid.

Duodji

Duodji er samenes tradisjonelle kunsthåndverk. De som jobber med duodji, lager bruksting og tradisjonelle samiske klær og suvenirer av reinen.

Reinskinn er et viktig materiale for reindrifta. Tørka reinskinn kan brukes som liggeunderlag, og håndverkerne lager også for eksempel votter (gisttat), fottøy (skaller, kommager), klær (pesk, bellinger, skinnbukser, lue, belte) og bruksting som matsekk (niesteseahkka, gáfeseahkka).

Skinnet må bearbeides før det kan sys. Det skal prepareres, skrapes, mykes, barkes. Færre og færre unge har kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å jobbe med skinn og bellinger i dag. Det er for det meste de eldre kvinnene som kan sy skaller, pesk og gisttat.

Duodji

Læringsressurser

Reinen – en mangfoldig ressurs