Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinens biologiChevronRight
  6. Slik beskriver reindriftssamene reinenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Slik beskriver reindriftssamene reinen

Reindriftssamene har mange ulike navn på reinen alt etter alder og kjønn. Her er ei oversikt over de nordsamiske og sørsamiske fagbegrepene.

Reineieren passer på. Foto.
Reineieren med flokken sin

På samisk finnes mange begreper som beskriver alderen og kjønnet på reinen i flokken. For eksempel blir en reinkalv kalt for miessi/miesse. En hannrein som er 1,5 år gammel, kalles for varit/horhtje, og en 1–1,5 år gammel hunnrein kalles for vuonjal/voenjele. Et annet eksempel er når en hunnrein på 2–2,5 år skifter navn fra čoavjjet (hunndyr som har kalv i magen) til áldu/aaltoe når kalven er født. Áldu benevner både mora og kalven.

Ordliste

Alderen på reinen

Hannrein

nordsamisk sørsamisk
0–neste mai miessi (kalv)
varis miessi
miesie
urries-miesie
1 år čearpmat (kalv som har «levd» hele vinteren) horhtje
1,5–2 varit vueperes sarva
2,5–3 vuobirs, vuorsu
3,5–4 gottos
heargi <-> spáillit
girrehke
4,5–5 goasohas
heargi<-> spáillit
guesehke
5,5–6 máhkanas heargi<-> spáillit maakenåhkoe
6–6,5 heargi<-> spáillit
6,5

nammaláhpat
heargi<-> spáillit

nommelaehpije

Alderen på reinen

Hunnrein

nordsamisk sørsamisk
0–neste mai miessi (kalv)
njiŋŋelas miessi
miesie
minngeles-miesie
1 år čearpmat voenjele
1,5–2 vuonjal
vuonjal-áldu
voenjele aaltoe
2,5–3 áldu <->rotnu
3,5–4 áldu <->rotnu rotnoe
4,5–5 áldu <->rotnu runtnetje – råtnoe
5,5–6 áldu <->rotnu
6–6,5 áldu <->rotnu
6,5 áldu <->rotnu

Læringsressurser

Reinens biologi