Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. Reinens biologiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reinens biologi

Reinsdyret er godt tilpassa et liv på fjellet, og gjennom året trekker reinen til områder der den finner mat. I dette emnet lærer du om tamrein og villrein, om reinens atferd og forplanting. Hva spiser egentlig reinsdyret? Emnet handler også om ord og uttrykk samene har om reinen.

Tamrein. Foto.

Læringsressurser

Reinens biologi