Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. ReindriftChevronRight
  4. Om reinen – boazuChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Om reinen – boazu

Hva spiser egentlig reinen? Hvorfor trekker den mellom ulike beiteområder? I dette emnet lærer du om tamrein og villrein og om reinens biologi, atferd og forplantning. Du lærer også en del samiske ord og uttrykk som brukes om reinen.

Tamrein. Foto.

Læringsressurser

Om reinen – boazu