Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. ReindriftChevronRight
  5. ReindriftsnæringaChevronRight
  6. Fakta om reindriftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fakta om reindrift

Reindrift er en nomadisk driftsform der man flytter reinen til ulike beiter gjennom årstidene.

Reinsdyr i innhenging. Foto.

Reindriftsloven setter som hovedregel at det bare er den samiske befolkningen som har rett til å ha rein i reinbeiteområdene.

I dag er det rundt 250.000 tamrein i Norge, hvorav rundt 70 prosent av dem befinner seg i Finnmark.

Det utøves samisk reindrift i 139 av landets kommuner, fra Hedmark i sør til Finnmark i nord. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen. I tillegg finnes det tamreinlag i Lom, Vågå, Fram og Filefjell, organisert som andelslag/aksjeselskap av folk i bygda.
All rein innenfor det samiske beiteområdet skal merkes med eierens merke.

Tamrein og villrein er i utgangspunktet samme dyr. I Norge har vi kun villrein i de sørlige fjellområdene, fra Sør-Trøndelag og sørover.

Reinsdyr holdes først og fremst for kjøttet og skinnet, men også hornene og melken kan utnyttes.

(Kilde: Ressursregnskap for reindriftsnæringen, reindrift.no , Store norske leksikon)

Læringsressurser

Reindriftsnæringa

SubjectEmne

Fagstoff