1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Måling av tømmer og skogChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Måling av tømmer og skog

Når vi planlegger og gjennomfører arbeid i skogen, må vi gjøre ulike registreringer og målinger – for eksempel å beregne volumet på en tømmerstokk eller å måle høyden på et tre. I dette emnet lærer du hvordan du bruker matematikk i skogen.

Læringsressurser

Måling av tømmer og skog