Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Biologisk mangfold i skogenChevronRight
  6. BartrærChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bartrær

Bartrær er trær eller busker med nåleforma blad. De naturlige bartrærne i Norge er furu, gran, einer og barlind. Både gran og furu utgjør store skoger og er av stor økonomisk betydning. Skogene er også viktige levesteder for mange dyr og andre plantearter.

Furu

Furua trives i tørr og næringsfattig jord. Røttene stikker ikke dypt. I skogbunnen vokser ulike arter av lav, lyng og andre blomsterplanter. Hvilke arter som vokser sammen der, er avhengig av jordsmonn og klima, og det gjør at vi får ulike typer furuskog. I de store furuskogene på Østlandet domineres skogbunnen av reinlav.

Gran

Grana innvandret seint til Norge, men har bredt seg nordover. Nord for Rana finnes foreløpig bare noen spredte forekomster. Den trives i dyp og fuktig jord. Granskogene har også ulik sammensetning av arter i skogbunnen. Vanlige arter i granskog kan være blåbær og bregner. Granskogen er gjerne tettere enn furuskogen, slik at mindre lys når ned til skogbunnen.

Nakenfrøede

Bartrær er nakenfrøede. Hos nakenfrøede planter mangler frøet beskyttelse av fruktkjøtt. Hos bartrærne er frøa i stedet beskyttet av kongleskjella.

Undersøk

  • Hvilke typer barskog finnes der du bor?
  • Hvilke arter av trær vokser der, og hvilke planter vokser i skogbunnen?

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter