1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Skogbruk – næring, yrke og utdanningChevronRight
  6. Omsetning av tømmerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Omsetning av tømmer

Tømmer omsettes som regel via skogeierandelslag, som selger videre til sagbruk og treforedlingsindustri. Hvert skogeierandelslag består av flere lokale skogeierlag som tar hånd om grunneiernes interesser.

Det er i dag seks skogeierandelslag som dekker ulike regioner i Norge. Disse er eid av skogeierne selv gjennom lokale skogeierlag. Noen skogeiere bruker andre, uavhengige aktører.

Skogeierandelslaga ansetter skogbruksledere som fungerer som kontaktpersoner og tar seg av alt fra planting til hogst hos den enkelte skogeier.

Priser, dimensjoner og kvalitetskrav kan variere fra år til år. For den som skal hogge skog, er det viktig å følge med på hva som gjelder i markedet for å få mest mulig verdi ut av skogen.

Finn ut mer

Skogeierandelslagene og de andre aktørene har hjemmesider på internett som gir mer informasjon. Her finner du også nyttig fagstoff om skog. Finn ut hvem som er aktuelle aktører i skogbruket i ditt distrikt og besøk nettsidene deres.

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning