Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Skogbruk – næring, yrke og utdanningChevronRight
  6. SkogbrukshistorieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skogbrukshistorie

Skogen har alltid vært viktig for menneskene. Les om skoghistoren, skogbrukets betydning og utdanning innenfor skogbruksnæringa.

Skogbrukshistorie

Skogbruk har vært ei viktig næring i Norge i over tusen år. Tømmer og materialer har vært eksportert til mange land i Europa gjennom tidene. Selv om Norge er et lite skogland, har Norge vært blant verdens største eksportører av tømmer og trelast fram til midten av 1800-tallet. Skogbruk er fortsatt en av de største landbaserte næringene i Norge.

Den teknologiske utviklinga i skogbruket har vært enorm. Steinaldermennesket lagde seg økser av stein. Seinere ble jern tatt i bruk til å lage redskaper. Med bedre redskaper ble bearbeidinga enklere og produktene mer avanserte.

Skogsarbeidet har tradisjonelt vært forbundet med hardt kroppsarbeid. Felling og kvisting av store trær med manuelle redskaper var ikke arbeid for sveklinger. Hesten var tidlig til god hjelp når man skulle trekke tømmeret fram mot ei elv eller en vei.

Tømmerfløting har lange tradisjoner i mange norske elver. Ved elvas utløp grodde sagbruka fram, og etter hvert også fabrikker som produserte tremasse og cellulose.

Da motorsaga kom på markedet rundt ca. 1950, ble arbeidet lettere. I dag bruker vi fortsatt motorsaga mye i skogen, men avvirking av større felt utføres med hogstmaskin.

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning