1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Skogbruk – næring, yrke og utdanningChevronRight
  6. Trær i NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Trær i Norge

Kan du dette om trær og tømmer?

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning