Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. SmådyrChevronRight
 5. HundChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hund

Vi regner med at hunden har levd blant oss mennesker i rundt 50 000 år. Trolig ble hundene tidlig brukt som vakthunder. Først mange tusen år seinere ble de avlet fram til for eksempel jakthunder og gjeterhunder.

Det vitenskapelige navnet på hunden er Canis lupus familiaris. Det er forskjellige teorier om hvordan hunden kom til Norge. En teori går ut på at hunden fulgte med menneskene under folkevandringen etter siste istida.

Vi begynte tidlig å avle på bestemte bruksegenskaper her i Norge. Enkelte raser regner vi derfor som norske. De mest kjente norske hunderasene er

 • norsk elghund
 • norsk buhund
 • norsk lundehund

Her i landet er hunden som oftest selskapsdyr. Men de egenskapene hunden har, er også viktig i andre sammenhenger:

Frivillige aktiviteter

 • søk etter savnede personer (redningshund)
 • søk etter skadeskutt/skadet vilt
 • lavinehund
 • ravinehund
 • kadaverhund (døde dyr og mennesker)
 • minehund

Brukshund

 • gjeting av sau

Rekreasjon/interesse

 • jakt
 • utstillinger/avl
 • konkurranser (agility/freestyle/smeller/lydighet/gjeting/hundekjøring)

Hjelpehund

 • assistansehund
 • blindehund
 • terapihund (dyreassisterte intervensjoner)

Læringsressurser

Smådyr