1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. GrisChevronRight
  6. Om gris og griseholdChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Om gris og grisehold

Gris holder vi først og fremst fordi den er et husdyrslag som er effektiv til produksjon av kjøtt. For bonden som holder gris, og for landbruket som helhet, er grisen viktig fordi den gir ekstra inntekter og sysselsetting på mange gardsbruk

Produksjonen av svinekjøtt er også viktig for dem som er sysselsatt i næringer med tilknytning til landbruket, slik som fôrindustrien, transportnæringa, slakteriene og foredlingsvirksomhetene.

Produksjonen av gris er delt, slik at noen besetninger holder avlspurker og aler opp smågriser, mens andre spesialiserer seg på å fôre opp slaktegris. Da kjøper de smågris fra purkebesetningene og fôrer dem fram til ferdige slakt med ei levendevekt på 100 kg eller litt over. Ved inngangen til 2015 var det om lag 1150 besetninger med avlspurker og om lag like mange besetninger med bare slaktegris her i landet. De siste åra har det blitt slakta om lag 1,6 millioner griser hvert år.

Finn ut mer:

  • Observer og beskriv hvordan ei grisepurke oppfører seg når hun skal gi ungene melk, og hvordan hun bruker lyd for å gi beskjed til grisungene om at «nå er det mat å få».

Læringsressurser

Gris