Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
 5. HusdyrholdChevronRight
 6. Sjukdom og helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjukdom og helse

Uansett årsak er det den som har ansvar for det daglige stellet av dyra som har ansvaret for å forsøke å forhindre at de blir sjuke – og for å gi dem behandling dersom de blir sjuke. Hvis husdyr blir alvorlig sjuke og det ikke vil lønne seg å behandle, skal dyra avlives så raskt og skånsomt som mulig.

I Norge er det organiserte helsetjenester for storfe, svin, sau, geit og fjørfe. Veterinærer og andre fagfolk jobber systematisk for å forebygge sjukdom i nært samarbeid med dem som har det daglige ansvaret for å stelle dyra.

Diskuter

 • Nevn tre årsaker til at husdyr kan bli sjuke.
 • Hvorfor er det viktig å unngå sjukdom i besetningen?
 • Nevn årsakene til at vi har mindre sjukdom hos husdyr i Norge enn i andre land.
 • Hva blir gjort for å forebygge smitte i to besetninger dere kjenner til?
 • Hva er årsaken til jurbetennelse?
 • Hva kommer mjølkefeber av?
 • Hva kan vi gjøre for å forebygge ketose?

Læringsressurser

Husdyrhold