Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. HusdyrholdChevronRight
  6. Husdyrproduksjon som yrkeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Husdyrproduksjon som yrke

I våre dager er husdyrhold og husdyrproduksjon en viktig næringsveg i Norge. Mange mennesker lever av husdyrhold, enten de er bønder, røktere, veterinærer, sjåfører som kjører kraftfôr eller slaktedyr, eller de er ansatt i industri som produserer fôr eller som foredler og selger produktene som lages.

Ulike produkter og tjenester

Melk, kjøtt og egg er de viktigste produktene fra husdyrholdet. Dette er matvarer som er smakelige og appetittvekkende, og som tilfører viktige og nyttige proteiner, mineraler og vitaminer, i tillegg til energi. Ull og skinn er også inntektskilder fra husdyrhold. Viktige tjenester som husdyrholdet gir samfunnet, er pleie av landskapet og det å legge grunnlag for at det kan bo folk spredt i ulike deler av landet.

Spesialisert yrke

I tiåra etter andre verdenskrig har norsk husdyrproduksjon utviklet seg og blitt mer spesialisert. Det har blitt vesentlig færre dyrearter på de fleste gardene, antallet dyr i hver besetning har gått opp, produksjonen per dyr og produksjonen for hver person som er sysselsatt i næringa, har økt vesentlig. Rasjonaliseringen og effektiviseringen har vært minst like sterk innen husdyrbruket som i andre næringer. Derfor er husdyrhold i dag et spesialisert og krevende, men samtidig et veldig interessant yrke.

Diskuter:

  • Hvorfor er kjøtt og melk viktige matvarer?
  • Nevn noen yrkesgrupper som jobber med husdyr.
  • Har du sett en melkerobot i bruk?
  • Er det god dyrevelferd å bruke melkerobot? Begrunn svaret.

Læringsressurser

Husdyrhold