Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Agronom – husdyrproduksjon

I 2015 ble det produsert 335 000 tonn kjøtt, 1540 millioner liter kumelk og 67 000 tonn egg i norsk jordbruk. 29 900 jordbruksbedrifter hadde ett eller flere husdyrslag. Dette emnet handler om hva det innebærer å ha ansvar for husdyr. Du lærer også om de viktigste husdyrproduksjonene.

Kuer på beite. Foto.

Emner

Agronom – husdyrproduksjon

 • Husdyrhold

  Dette emnet handler om husdyras behov for naturlig atferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøyelse.

 • Gris

  I dette emnet lærer du mer om gris og grisehold. Du finner fagstoff om griseraser, avl på gris og hva slags fôring og stell grisene trenger.

 • Fjørfe

  Dette emnet handler om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon og eggproduksjon.

 • Sau

  Dette emnet handler om atferden til sauen, og om fôring og stell av sau. Du lærer også om avl og reproduksjon.

 • Storfe

  I dette emnet lærer du om den naturlige atferden til storfe, og hva slags stell storfe trenger. Du finner fagstoff om melkeproduksjon og kjøttproduksjon.