1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av eng og fôrveksterChevronRight
  6. Gjenlegg til engChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gjenlegg til eng

Gjenlegg til eng vil si at vi etablerer ny eng. Når vi sår ny eng, kaller vi det å så gjenlegg.

Ei eng består av flerårige vekster og kan høstes i noen år før vi fornyer den. Hvor ofte vi må fornye enga, avhenger av flere forhold. Det kan være ugrassituasjonen, behovet for drenering eller at det har oppstått vinterskader eller kjøreskader. Etter noen år kan avlingsnivået gå ned. Artene i enga endrer seg over tid og gir etter noen år kanskje ikke lenger den mengden og typen fôr vi ønsker.

Forstår du faguttrykka?

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster