1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – plantedyrkingChevronRight
  5. Dyrking av kornChevronRight
  6. Korn og kornprodukterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Korn og kornprodukter

Se en interaktiv presentasjon om korn og kornprodukter, og test om du har fått med deg innholdet.

Læringsressurser

Dyrking av korn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?