Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningerChevronRight
  6. Hus til verpehønsChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hus til verpehøns

I tidligere tider var verpehøner vanlig på de fleste gårder. I et lite hus eller rom i fjøset var det plass til noen høner. Det var gjerne forbundet med en luftegård, slik at hønene kunne komme ut. Hønene levde et fritt liv, tilpasset deres naturlige atferd

.

Moderne eggproduksjon. Foto.

Moderne eggproduksjon er svært spesialisert. Mange produsenter har i dag 7500 verpehøner, som er konsesjonsgrensa.

Miljøinnredning – høner i bur

Høner kan holdes i bur eller være frittgående. Miljøinnredninger er nettingbur med flere avdelinger. De er større og gir mer plass til hver høne enn gamle burinnredninger. Det er vanlig med sju høner i hvert bur, men bura kan også være større.

Bura er innredet med reir, verpekasser, slik at høna kan gjemme seg bort når den skal legge egg. Der er et areal med sand der hønene kan bade og gjøre seg reine, og der er vagler – sittepinner – med plass for alle hønene. Innredningen skal legge til rette for hønas naturlig atferd.

Frittgående høner

Frittgående høner er høner som får gå i store rom der det kan være flere tusen høner til sammen. Det skal ifølge forskriften være maksimalt ni høner per m2. På golvet skal det være strø som hønene kan sparke i. Hønene legger egg i verpekasser.

Ofte er det flere etasjer i rommet. Der er vagler som hønene kan sitte på. Det er trygt å sitte tett sammen, og de liker å sitte høyt om natta. Hønene skal ha fri tilgang til vann og kraftfôr. De drikker av drikkenipler som er plassert i rommet, og de får kraftfôr fra et automatisert anlegg.

Økologisk eggproduksjon

Økologiske høner er også frittgående, men de skal i tillegg ha mulighet til å komme ut i dagslys. Det skal være maksimalt åtte høner per m2, altså har økologiske høner litt større plass.

Der er ca. fire millioner verpehøner i Norge. Av disse er 55 prosent frittgående, 40 prosent holdes i miljøinnredninger, og ca. 5 prosent av hønene er økologiske.

Krav til miljøstyring

Lys og temperatur er viktig i eggproduksjonen, og miljøet overvåkes kontinuerlig. Bygningene har vanligvis ikke vinduer, slik at alt lys er kunstig og reguleres i 24 timers sykluser. Det skal være minimum åtte timer uavbrutt mørke i løpet av 24 timer.

Det er krav om alarm som varsler dersom temperaturen blir for høy eller for lav, og dersom konsentrasjonen av farlige gasser blir for tett. Om noe svikter, kan temperaturen bli kritisk høy på kort tid, med massedød som resultat. Varsling bør skje via mobiltelefon til en kyndig person.

Det kreves nødstrømsaggregat som kobler inn ved strømstans, slik at ventilasjonsviftene ikke stopper. Ventilasjon kan også skje gjennom åpne piper. Det er fastsatt krav til når alarmen utløses eller nødstrømsaggregatet kobler inn.

Huskelappen

Høner trenger stabil temperatur.

Det skal være minst åtte timer mørke i døgnet.

40 prosent av norske høner bor i miljøinnredning.

55 prosent av norske høner er frittgående.

Det er krav om miljøovervåking i hønsefjøs.

Hønsehold reguleres av forskrift om hold av høns og kalkun.

Læringsressurser

Bygninger