Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. TeknikkChevronRight
 5. BygningerChevronRight
 6. Vedlikehold av bygningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vedlikehold av bygninger

Vedlikehold av bygninger er en stor og viktig arbeidsoppgave gjennom hele året. Mange av disse oppgavene må legges til bestemte tider av året.

Høsten

Høsten er tida for å klargjøre hus til vinteren:

 • Tak og vinduer må sikres før vinterstormene.
 • Takrenner må reingjøres.
 • Nedløp må være åpne for å ta unna store nedbørsmengder.
 • Vannkraner må tømmes og stenges i kjellere og uisolerte hus.
 • Ventiler må stenges for å hindre at kald luft og uønskede smådyr kommer inn.

Vinteren

Vinteren kommer med snø, noe som kan skade bygninger:

 • Snø må fjernes fra tak på hus og hytter. Å måke av taket kan hindre overbelastning og skader.
 • Ettersyn og eventuelt tining av frosne vannrør og kraner er nødvendig for å unngå vannskader til våren.
 • Reparasjoner og vedlikeholdsarbeid innendørs legges ofte til sein høst og vinter. Da er det færre arbeidsoppgaver utendørs.

Våren og sommeren

Når våren og varmen melder seg, må vi klargjøre for ny produksjonssesong. Det er viktig å få reparert småskader med en gang:

 • fjerne stengsler fra vinteren
 • åpne vannkraner
 • lufte ut
 • se etter skader på takstein og takrenner og reparere dem
 • sjekke for andre skader etter snø og vinterstormer

Større reparasjoner og arbeider må planlegges:

 • malingsarbeid
 • større utskiftinger
 • andre typer utvendig vedlikehold

Utvendige arbeidsoppgaver er ofte væravhengige, og aktiviteten må tilpasses det. Når det er snakk om større arbeider, trenger vi kanskje å leie inn fagarbeidere for å få utført dem.

Maling av hus

Malingsarbeid er gjerne noe du kan gjøre selv. Arbeidet må forberedes grundig:

 • Dersom veggen er behandlet fra før, må du ta hensyn til hvilken maling som har vært brukt.
 • Kanskje veggen bør vaskes?
 • Gammel maling må skrapes bort og råteskade utbedres før du kan starte malingen.
 • Nytt trevirke må være helt tørt før du maler.
 • Malingsarbeid er ofte forbundet med arbeid i høyden. Til enkle oppgaver kan en god stige være tilstrekkelig, men ved større arbeider i høyden bør et stillas settes opp.
 • Bruker du innleid arbeidskraft til malingsarbeidet, må du sette deg inn i forskrifter for bruk av stillas og for arbeid i høyden.

Læringsressurser

Bygninger