Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. BygningerChevronRight
  6. Driftsbygninger og andre næringsbyggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Driftsbygninger og andre næringsbygg

Når vi skal bygge hus, er der mange hensyn å ta. Bygningene må utformes etter hva de skal brukes til. Både dyr og mennesker skal trives i husa. Krav til sikkerhet må ivaretas, det må også hensynet til miljøet. Før vi kan starte en byggeprosess, må alle planer være godkjent av offentlig myndighet.

I Norge har treverk vært et vanlig byggemateriale. I dag brukes gjerne plater i ulike materialer til kledning på driftsbygninger og andre næringsbygg. Fundamentet er støpt i betong.

Bygninger representerer store verdier. Det er derfor god økonomi i å vedlikeholde bygningsmassen. Det er nødvendig med daglig ettersyn og fortløpende reparasjoner, og det er viktig å ha gode planer for større vedlikeholdsarbeider.

Læringsressurser

Bygninger