1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
  5. Motorer og maskinerChevronRight
  6. Smøring av maskiner og motorerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Smøring av maskiner og motorer

Alle motorer og maskiner må smøres. Hvordan gjør vi det?

Læringsressurser

Motorer og maskiner