Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. TeknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teknikk

I alle naturbruksyrkene må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold. I dette emnet lærer du de grunnleggende ferdighetene innenfor teknikk og håndverk.

Mekaniker holder en skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.

Emner

Teknikk

  • I dette emnet lærer du om ulike motortyper og enkelt vedlikehold av dem. I tillegg lærer du om ulike maskiner som er vanlige i naturbruksyrkene.

  • I et yrke hører det med å kunne velge riktig redskap og utstyr og riktige instrumenter som brukes i produksjonen.

  • Bygninger

    Vi trenger bygninger til dyrehold, lagring av varer og til oppbevaring av utstyr og redskaper. Bygningene har behov for ettersyn og vedlikehold.