1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. BiologiChevronRight
  5. ArtskunnskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Artskunnskap

Mangfoldet av arter i naturen er stort. Innenfor naturbruksnæringene er det mange arter som inngår i produksjoner, og mange arter som vi ellers må kjenne til. Du vil vel helst vite navnet på dine venner? Bli bedre kjent med artene i dette emnet.

Læringsressurser

Artskunnskap