1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hesten – bruk, aktiviteter og sikkerhetChevronRight
  6. Sikker bruk av hest – del 2ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikker bruk av hest – del 2

I alt arbeid med hester er sikkerheten viktig. Både hester og mennesker må være trygge. Sikkerhet er like mye forebygging av skader og ulykker som forståelse og kunnskap om hesters instinkter, atferd og behov.

Forutse situasjoner

Mye av vår omgang med hester handler om å forutse situasjoner. Hester er flokkdyr og fluktdyr. En hest som føler seg truet, redd eller har det vondt, vil ofte forsøke å flykte fra situasjonen. Dersom hesten ikke kan flykte, prøver den å forsvare seg. Selv små hester er langt sterkere enn mennesket.

Sikkerhet er å ha gode rutiner

Gode rutiner er nødvendige for å ivareta sikkerheten når vi arbeider med hester. Gjennom gode rutiner tar vi også hånd om hestens behov, og er med på å forebygge skader og ulykker.

Hesten og mennesket

Hesten er ikke et menneske, og dens atferd skiller seg vesentlig fra vår. For å forstå hesten må vi ha kunnskap om hestens atferd. Det er denne kunnskapen som ligger i bunnen for et trygt samspill med hesten.
Hesten kommuniserer i stor grad gjennom kroppsspråk, og vårt kroppsspråk er viktig når vi er sammen med hesten.

Finn ut mer:

Se filmen over og eventuelt filmen Trygg med hest 1. Svar på spørsmålene under:

a Hvilke regler og rutiner praktiseres i filmen?

b Lag ei oppsummering av de viktigste punkta i filmen.

c Diskuter om du ville gjort noe annerledes, og begrunn hvorfor.

d Hva betyr det at hester har ei «sosial rangordning»?

e Hva legger du i begrepet «sikkerhet med hest»?
f Når kan en hest føle trang til å forsvare seg?

g Kan en hest bli «100 prosent sikker»? Hvorfor eller hvorfor ikke? Begrunn svaret ditt med utgangspunkt i hestens atferd og instinkter.

i Hva vil det si å være et godt forbilde for sikker omgang med hest?

Læringsressurser

Hesten – bruk, aktiviteter og sikkerhet