1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hesten – bruk, aktiviteter og sikkerhetChevronRight
  6. Sikker bruk av hest – del 1 ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sikker bruk av hest – del 1

Filmen «Trygg med hest» handler om hvordan vi skal tenke sikkerhet når vi arbeider med hester. Dette er en video som kan brukes som utgangspunkt for klassediskusjon. Klassen ser filmen, og ved hvert stopp-punkt diskuterer klassen spørsmålene som stilles underveis. Til slutt er det ei kort oppsummering.

Læringsressurser

Hesten – bruk, aktiviteter og sikkerhet