1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hesten – helse og velferdChevronRight
  6. Daglig stell av hovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Daglig stell av hoven

«Ingen hov, ingen hest», sier et gammelt ordtak. Det stemmer. Hestens hover må være friske og sunne for at hesten skal kunne bevege seg. Et annet ordtak sier at «hesten har fem hjerter: ett i hvert bein, og selve hjertet». Med det refereres det til at hesten pumper blod ned i hovene, og opp igjen.

I den daglige rutinen og visiteringa av hesten skal daglig kontroll og reingjøring av hovene inngå.

Hovene skal sjekkes før og etter bruk, men også når hesten står på beite eller har fri. Hvis hesten har sko, undersøker du at skoene ikke er løse, at alle brodder er på plass hvis hesten har broddsko, og du reingjør hoven. Fjern skitt og steiner. Vond og sur lukt fra hovene kan også være et tegn på sjukdom/skade. Sjekk også at hesten ikke har tegn på sprekker i hoven og sår i kronranda, og at hesten ikke har sår og skitt i kodebøyen.

Når du løfter beina på hesten, stå ved hestens side og trykk forsiktig mot hesten med kroppen din, slik at hesten flytter vekta over og ikke henger på deg. Hesten skal løfte beina selv. Hvis en hest som vanligvis villig løfter beina, er uvillig, kan det være et tegn på at hesten har smerte eller skade i hoven.

Gjør det til en vane å kjenne på hovenes temperatur. Er hovene like varme/kalde? Hvis hesten har svært varme hover, eller en hov har en annen temperatur enn de andre, kan det være et tegn på at noe er galt.

Lær deg å kjenne etter pulsasjon i hoven. Sterkere pulsasjon i pulsårene som løper ned på baksida av koden, kan være tegn på at noe er galt. Innarbeid en rutine på å gjøre dette daglig, da blir det enklere å kjenne avvik.

Hester har behov for verking og eventuelt skoing hver sjette til åttende uke, men det er variasjoner, avhengig av hovens vekst og behov for eventuell korrigering.

Finn ut mer:

  • Slå opp sida Hestens hov og studer bildet som viser ei gjennomskjæring av hoven. Lag dine egne tegninger og beskrivelser av «Hovens anatomi» der du forklarer egenskapene og funksjonen til de ulike delene av hoven.

Læringsressurser

Hesten – helse og velferd