Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. HestefagetChevronRight
 5. Hestehold – et stort ansvarChevronRight
 6. Godkjenning av hestebedrifterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Godkjenning av hestebedrifter

Hestenæringa tar kvalitetssikring på alvor. Over 200 kusker har tatt sertifikat for oppdragskjøring med hest. Nå kan også hestebedrifter bli godkjent.

Bransjestandard hest. Logo. Bilde

Godkjenningsordninga heter Bransjestandard hest. Målet er å ivareta en god hestevelferd og et trygt og godt miljø for ansatte og kunder. De som ønsker å være med, kan ta kontakt med Norsk Hestesenter. Norsk Hestesenter administrerer ordninga, men selve kontrollfunksjonen utføres av Matmerk.

Her svarer Øystein Bakken fra Norsk Hestesenter på ti spørsmål om godkjenningsordninga.

1 Hva er Bransjestandard hest?

Bransjestandard hest er ei godkjenningsordning. Den er et hjelpemiddel til å jobbe aktivt med kvalitet og HMS. Stikkord er helse, miljø, sikkerhet og hestevelferd.

2 Hvem kan være med?

Alle hestebedrifter kan være med, også de som ikke er knyttet til gardsbruk. I starten vil det være de gode og seriøse bedriftene som deltar i standarden. Vi håper disse bedriftene vil dra med seg flere bedrifter og på den måten heve næringas omdømme i samfunnet.

3 Hvorfor bør bedriftene være med i ordninga?

Det er mange fordeler med ordninga:

 • Det er god markedsføring.
 • Det blir enklere å holde seg oppdatert om lover og regler.
 • Papirarbeidet forenkles.
 • Du har tilgang på skilt, maler, logoer, kontrakter og avtaler.
 • Du får dokumentasjon på at du har gjennomført et lovpålagt HMS-kurs.
 • Bransjestandarden dekker offentlige kvalitetskrav.
 • Det gir kundene en oversikt over godkjente bedrifter.
 • Det kan gi billigere forsikring.
 • Du vil bygge et nettverk med andre bedrifter.
 • Du vil motta nyhetsbrev.
 • Du kan få rådgiving.

Godkjente bedrifter har lov til å bruke logoen Godkjent hestevirksomhet på alt fra stallveggen til nettsider, sosiale medier, markedsføringstiltak, søknader og brev.

4 Hvem administrerer godkjenningsordninga?

Godkjenningsordninga blir administrert av Norsk Hestesenter.

5 Hvordan vet dere at de bedriftene som er med, tilfredsstiller krava i Bransjestandard hest?

Matmerk har revisorer som besøker bedriftene. Bedriftene blir kontrollert i starten og minimum hvert fjerde år.

6 Hva er Matmerk?

Matmerk er en stiftelse som har ansvaret for KSL. Du finner mer informasjon her: KSL Matmerk

7 Hva er KSL?

KSL står for kvalitetssystem i landbruket.

8 Hvordan ser kvalitetssystemet ut?

Kvalitetssystemet består av sjekklister med veiledere. I sjekklistene er det spørsmål om HMS og forhold på stallen. Sjekklistene kalles ofte for KSL-standarder.

9 Hvilke KSL-standarder må de som er med i ordninga, fylle ut?

De som er med i Bransjestandard hest, må fylle ut tre sjekklister:

 • KSL-standard 1: Generelle krav til gården
 • KSL-standard 2: Helse, miljø og sikkerhet
 • KSL-standard 12: Hest i næring

10 Hva må du gjøre for å bli godkjent?

Det første du må gjøre, er å ta kontakt med Norsk Hestesenter. De gir deg detaljert info om framgangsmåten. Først må du gjennom et obligatorisk HMS-kurs. De som ønsker å gå videre, får hjelp av oss. Du finner mer informasjon på Norsk Hestesenter.

Huskelappen

Bransjestandard hest er ei godkjenningsordning.

Alle hestebedrifter kan være med.

Det er mange fordeler ved å være med.

Ordninga administreres av Norsk Hestesenter.

Revisorer besøker bedriftene.

Matmerk har ansvar for KSL.

KSL er kvalitetssystemet i landbruket.

KSL består av sjekklister og veiledere.

Kontakt Norsk Hestesenter for kurs og informasjon.

Læringsressurser

Hestehold – et stort ansvar

SubjectEmne

Fagstoff