1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hestehold – et stort ansvarChevronRight
  6. Fra bedekning til føllingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fra bedekning til følling

Å se et føll komme til verden er for mange vårens vakreste eventyr, men før et føll blir født, er det mange valg å tenke gjennom.

Har du plass, råd og tid til å ha et føll? Skal føllet selges etter hvert, eller skal du ha det selv? Å ale opp et føll til unghest og etter hvert voksen hest tar tid, og du må tenke flere år framover dersom du ønsker beholde avkommet selv.

Er hoppa egnet for avl?

Har hun egenskaper som gjør at hun bør avles på? Ei hoppe bør ha godt eksteriør, godt lynne, vise normal brunst og være rasetypisk for rasen sin.
Du må også vurdere hvilken hingst som kan passe for hoppa, og hingsten bør også ha gode egenskaper. Ikke minst bør hoppa og hingsten utfylle hverandre, både eksteriørmessig og bruksmessig. Du bør unngå å forsterke negative egenskaper når du vurderer hoppe og hingst.

For noen hesteraser – som består av små populasjoner, det vil si få hester å avle på – er det også viktig å vurdere innavlsgraden for ønsket kombinasjon av foreldredyr.

Skal det være naturlig bedekning eller inseminering?

Dette er til en viss grad raseavhengig, og kostnadene varierer. Ved naturlig bedekning fakturerer hingstholderen springpenger og eventuelt beiteleie og fôring. Ved inseminering påløper kostnader for sæd, transport av sæd og utgifter til veterinæren som utfører prosedyren.

Du må også vurdere om hoppa skal forsikres som avlshoppe, og hvilken dekning du ønsker. Fødselskomplikasjoner kan bli kostbare.

Hvor lenge er hoppa drektig?

Hoppa går drektig i omtrent 11 måneder, +/- 3 uker, og noen hopper kan gå drektige i 12 måneder. Hester får vanligvis ett føll, men tvillingfødsler kan forekomme.

Hingstholderen

Dersom du er hingstholder og skal stille din hingst til disposisjon for avl, må du følge de retningslinjene avlsorganisasjonen har vedtatt for avl. Fra og med 1. januar 2015 er det ikke lenger et offentlig krav om kåring av hingster som skal brukes i avl, men det er avlsorganisasjonene som bestemmer kriteriene for bruk av hingst.

Er du hingstholder eller eier av avlshingst som skal brukes i avl, må du sørge for at hingsten er frisk, har god kondisjon og kan håndteres i de ulike situasjonene som kan oppstå under bedekning eller tapping av sæd. Ved naturlig bedekning i form av slipp må du også vurdere om du har tilstrekkelig med beite og eventuelt tilleggsfôr til en flokk hester. Du må også ha tilsyn med flokken, og følge med hoppenes brunst og at flokken fungerer sammen, slik at hingsten får bedekket alle hoppene.

I filmen under får du se naturlig bedekning og et føll som blir født.

Læringsressurser

Hestehold – et stort ansvar