1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hestehold – et stort ansvarChevronRight
  6. Hesteraser og stambokføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hesteraser og stambokføring

Det er mange forskjellige hesteraser i Norge, både importerte hester og hester som er avlet fram her i landet. Det er de ulike raseorganisasjonene som tar hånd om avlsplanene for hesterasene. Avlsplanene angir hva som er avlsmålene for de ulike rasene.

Reinrasede hester føres i stambøker. Noen organisasjoner fører dette selv – som for eksempel Det Norske Travselskap, som fører stambok for varmblodstraver og kaldblodstraver. Norsk Hestesenter er stambokfører for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Disse tre norske hesterasene er nå definert som utrydningstrua, det er lave bedekningstall, og det fødes få føll årlig.

I stambøkene finner du informasjon om stamtavler, resultater fra utstillinger og eventuelt resultater fra hestesport.

Læringsressurser

Hestehold – et stort ansvar