1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. HestefagetChevronRight
  5. Hestehold – et stort ansvarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hestehold – et stort ansvar

I dette emnet lærer du om hva vi bruker hesten til i dag, om ulike hesteraser og om veien fra bedekning til føllet blir født. Du blir kjent med godkjenningsordninga for hestenæringsvirksomheter og med kvalitetssystemene i landbruket som gjelder hest og næringsvirksomhet med hest.

Hoppe og føll

Læringsressurser

Hestehold – et stort ansvar