Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. AkvakulturChevronRight
  4. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
  5. Behandling av vann i settefiskanleggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Behandling av vann i settefiskanlegg

Vi har to ulike typer landbaserte oppdrettsanlegg: gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg. Vannet i kara må stadig fornyes.

Læringsressurser

Helse og miljø i oppdrettsnæringa