Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. AkvakulturChevronRight
  4. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse og miljø i oppdrettsnæringa

For å sikre god fiskehelse må vi kjenne miljøkrava til de ulike artene. Hvis temperaturen blir for høy eller pH-en for lav, påvirker det hvordan fisken trives og vokser. Oksygenmangel kan føre til akutt fiskedød. Vi må overvåke både fisk og miljø for å kunne sette inn tiltak når det trengs.

Laks i merd. Foto

Overvåkinga skjer ofte ved hjelp av måleinstrumenter som sender informasjon til en datasentral. Likevel er røkterens blikk på fisken viktig for å avdekke parasitter, sjukdom og andre forhold som bør rettes opp. Hensynet til dyrevelferd krever at vi sørger for gode forhold for dyr som holdes i fangenskap.

Læringsressurser

Helse og miljø i oppdrettsnæringa