1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Fôring av oppdrettsfiskChevronRight
  6. Fôring av fiskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fôring av fisk

Fôr er den største utgiften vi har når vi skal produsere fisk. Vi må derfor ikke fôre mer enn fisken eter, men samtidig nok til at den vokser maksimalt. Overfôring er dessuten til skade for miljøet.

Fôrmengde

Vi må fôre etter fiskens appetitt, og den styres i stor grad av temperaturen i vannet. Men også andre forhold som stress, ugunstig miljø eller sykdom kan påvirke hvor mye fisken eter. Røkteren må derfor følge med. Dette gjøres gjerne ved hjelp av kamera i merdene som sender bilder til en datasentral, men også ved at røkteren selv studerer fisken i kar og merder.

Røkteren må kjenne fiskens normale atferd og kunne oppdage avvik. Overfôring er kostbart og lite miljøvennlig. Underfôring hemmer fiskens vekst.

Fôret

Fiskefôret har form som pellets i ulike størrelser. Jo større fisk, jo større biter. Fôr til yngel består av små korn som vi kaller granulat.

I tillegg til å ha riktig sammensetning av næringsstoffer må foret også ha riktig konsistens. Det må ikke synke for fort, men bevege seg gjennom vannmassene slik at fisken rekker å ete det.

Fôr finnes i sekker av ulike størrelser. På matfiskanlegg kan fôrleverandører levere med båt og fylle fôret rett i siloer på flåten, slik som på denne filmen.

Fôr har begrensa lagringstid, da det inneholder mye fett som kan harskne.

Næringsstoffer i fôr

Det er næringsstoffene i fôret som får fisken til å vokse. Som hos mennesket er proteinene viktige byggesteiner for muskler og annet vev, og fett gir energi. Fôr må derfor inneholde rikelig med fullverdig protein. Fettet i fiskefôret må være umetta.

Den naturlige føden til fisk er andre fisker og dyr, og de eter lite karbohydrater. I fiskefôr bruker vi litt karbohydrat som bindemiddel. Fôret må også inneholde nok vitaminer og mineraler.

I fôret til laks og ørret, som skal være røde i kjøttet, er også fargestoffet astaxantin tilsatt. Vill fisk får i seg fargestoff ved å eta krepsdyr.

Levende fôr

Yngel av kveite og torsk er avhengig av levende fôr i starten. Dette fôret dyrkes i egne tanker på anlegget, eller det kan også kjøpes ferdig.

Læringsressurser

Fôring av oppdrettsfisk