1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Fôring av oppdrettsfiskChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fôring av oppdrettsfisk

Fôret er en av de største kostnadene i et oppdrettsanlegg. Derfor er det viktig å bruke riktig fôr og å fôre riktig. Fôret må inneholde de næringsstoffene fisken trenger. Størrelsen på bitene må passe til størrelsen på fisken, og fôret må deles ut i passende porsjoner.

Laksefisk lever av tørrfôr gjennom hele livssyklusen, men sammensetningen av næringsstoffer og størrelsen på partiklene varierer. Andre arter, som for eksempel kveite, må ha levende fôr på larve- og yngelstadiet. Og noen arter, som blåskjell, fôrer vi ikke i det hele tatt. De klarer seg med den naturlige næringa som finnes i sjøen.

Læringsressurser

Fôring av oppdrettsfisk