1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Anlegg og utstyr i akvakulturChevronRight
  6. SjøanleggetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjøanlegget

Nesten all oppdrett av stor fisk i Norge foregår i dag i åpne merder ute i sjøen. Dette gjelder oppdrett av laks, ørret, røye, kveite og torsk. I sjøen har fisken uendelig tilgang til friskt, oksygenrikt vann, og avfallsstoffer blir ført vekk med strømmen.

Fisken og økosystemet

I slike åpne sjøanlegg blir oppdrettsfisken en del av det marine økosystemet. Den blir utsatt for parasitter, sykdommer og rovdyr. Alt oppdretteren tilfører vannet, som fôr, medisiner eller avlusningsmidler, ender uunngåelig som forurensing i sjøen. Hvis vi ikke har godt nok utstyr, kan fisken rømme. Da taper oppdretteren penger, og den rømte fisken kan blande seg med den ville og blant annet føre med seg sykdommer.

Lokaliteter for sjøbaserte anlegg

Langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark ligger oppdrettsanleggene på rekke og rad. Norge har en kyst med reint vann, og temperaturen er bra også om vinteren. Anleggene plasseres der det er god strøm, slik at fisken får friskt vann og avfallsstoffer fraktes bort.

Kommunene bestemmer hvilke områder av kysten som skal brukes til fiskeoppdrett. Her må det tas hensyn til at andre også ha behov for å bruke kystsonen til ulike aktiviteter.

Sikkerhet når du arbeider på sjøen

Havet har voldsomme krefter, og alle som skal ferdes på og ved havet, må ha respekt for vær og vind, bølger og strømmer. For deg som skal ha arbeidsplassen din på sjøen, er dette ekstra viktig!

De fleste som jobber på sjøbaserte oppdrettsanlegg, har båtførerbevis eller sertifikat for å føre arbeidsbåt. I tillegg skal man ha gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring.

Arbeidstilsynet krever at alle som er på jobb, har godkjent verneutstyr. På sjøen må du ha flytevest eller klær med flyteelementer. På Redningsselskapets nettsider finner du mange gode tips som gjør det tryggere å ferdes til sjøs: Sikker til sjøs

Læringsressurser

Anlegg og utstyr i akvakultur

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter