1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Akvakultur – næring og yrkeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Akvakultur – næring og yrke

Som fagarbeider i akvakultur jobber du i ei næring som skaper store verdier. Arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er varierte, og du må ha både biologisk, teknologisk og økonomisk kompetanse. Opplæringa foregår på skole og i bedrift. Fiskerinæringa er ei stor eksportnæring i Norge og skaper viktige arbeidsplasser langs kysten.

Læringsressurser

Akvakultur – næring og yrke