1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Råstoff og kvalitet i sjømatnæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Råstoff og kvalitet i sjømatnæringa

Fiskerinæringa er råstoffleverandør til matvareprodusentene. Kvalitet i første hånd er viktig for næringas omdømme. Fiskeren må håndtere fangsten slik at kvaliteten blir best mulig, og dette omfatter bruk av redskap, bløgging, sløying, vasking og oppbevaring fram til levering på land.

Torskefilét med skinn på is. Foto

Læringsressurser

Råstoff og kvalitet i sjømatnæringa